Around CMU

CMU Channel 11:23
พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 prapanpong
View : 126   
CMU Channel 00:38
แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 วินาที
 PR
View : 196   
CMU Channel 02:44
CMU Life The Series ตอน Trafic
 PR
View : 204   
CMU Channel 00:00
CMU Life The Series ตอน Life Short ver
 PR
View : 201   
CMU Channel 02:14
CMU Life The Series ตอน Social Gaming
 PR
View : 194   

 CMU Knowledge

CMU Channel 24:18
CMU Research Idol SS.2 EP.2 Crystallography

ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประยุกต์ใช้ ซึ่งงานวิจัยของผศ.ดร.ชัยกานต์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ทราบดีในแวดวงงานวิจัยด้านนาโนก็คือ Chemical sensors เป็นระบบตรวจจับก๊าซต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาเคมี อาทิเช่น การตรวจจับก๊าซที่มีคุณสมบัติติดไฟ โดยเมื่อมีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายสารติดไฟในพื้นที่หนึ่งๆ ตัวระบบก็จะทำการตรวจจับแล้วส่งสัญญาณเตือนภัยออกไปได้ ซึ่งในงานวิจัยก็จะทำการเปรียบเทียบการใช้งานโลหะออกไซด์ที่มีขนาดใหญ่กับระดับนาโนว่ามีประสิทธิภาพต่างกันได้อย่างไร ความแม่นยำในการตรวจจับเป็นอย่างไรและมีความรวดเร็วในการตรวจจับเป็นอย่างไร

 prapanpong
View : 114   
CMU Channel 17:36
CMU Research Idol SS2 EP. 1 ตอน งานวิจัยกับผู้บริหาร

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบทบาททั้งการเป็นนักวิจัยทางด้านระบบภูมิคุ้มกันและการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 prapanpong
View : 156   
CMU Channel 22:33
CMU Research Idol EP.11 ตอน ครอบครัวเดียวกัน

­อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านกลุ­่มชาติพันธุ์ (Ethnicity หรือ Ethnos) จากคำถามสั้นๆ ที่เรียบง่ายแต่สามารถตีความคำตอบออกไปได้­กว้าง ไกลที่ว่า "เราคือใคร" อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ มีความสนใจที่จะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกระจ­ายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย การศึกษาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่­างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติ

โดย Research.community cmu

Livebox Chaingmai

 Anuruk
View : 1450   

 CMU Course

CMU Channel 05:12
Inflammation-adapted Lifestyle of Salmonella

Inflammation-adapted Lifestyle of Salmonella

 prapanpong
View : 146   
CMU Channel 18:15
Dental Caries - มารู้จักโรคฟันผุกันเถอะ

ปัญหาฟันผุอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บปวด หรือที่เราเรียกกันว่า อาการปวดฟัน อีกทั้งยังสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่ำน้ำหนัก การเจริญเติบโต และบุคลิกภาพได้นะครับ หรืออาจส่งผลในระยะยาวที่เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันทั้งปากในอนาคตอีกด้วย วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า โรคฟันผุเกิดจากอะไร โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์พิริยะ  เชิดสถิรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

 Itsc
View : 1717   
CMU Channel 18:03
Plearn English ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน รู้จัก มช.

ทุกวันนี้ความภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมทุกที่  อันเนื่องมาจากที่ประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมอยู่ในสังคม AEC ในเร็ววันนี้ ดังนั้น การจะติดต่อสื่อสารกับผู้คน ต่างบ้านต่างเมือง ต่างภาษาแล้ว ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่คอยแนะนำสถานที่่ต่างๆ ให้นักศึกษาต่างชาติ ได้รู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดียิ่งขึ้น ดำเนินรายการโดย อ.จ๊ะจ๋า  พัชรากราณต์ อินทะนาค และ อ.โอ๋ อ.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว

 Itsc
View : 1748   
CMU Channel 05:50
English Clinic - มาเรียนรู้เรื่อง How is it? และ Delicious

มาเรียนรู้คำและประโยค  How is it? และ Delicious ที่นักศึกษาไทยชอบใช้ผิด  โดยมีการจำลองสถานการณ์การใช้ประโยค รวมถึงตัวอย่างประโยค และความหมายและการใช้งานที่ถูกต้อง  โดยมี อ.นาธาน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

 Itsc
View : 1601   

 Technology Update by ITSC

CMU Channel 08:58

CMU JumboPlus

CMU JumboPlus

 prapanpong
View : 177   
CMU Channel 01:08

@JumboPlus บริการ Internet ไร้สาย ของชาว มช.

        สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย @JumboPlus ถือเป็นบริการเครือข่ายไร้สายโฉมใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 Itsc
View : 2345   

 Dek Mor

CMU Channel 08:05
[Official] รับน้องขึ้นดอย 2559 CMU DoiSuthep Trekking 2016

"เมื่อผู้นำนักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพูดถึงประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2559"
ประมวลภาพกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปีการศึกษา 2559
จัดทำโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 prapanpong
View : 141   
CMU Channel 04:40
รับน้องขึ้นดอย 58

"เมื่อปี 2507 ปีแรกของการเปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียง­ใหม่ ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีแล­ะมอบหมายให้ดูแลนักศึกษา ผมมาคิดเรื่องการต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีต่างๆ กันในแต่ละมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องของนักศึกษา หากจะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาอาจจะสวนความรู้สึก­ขึ้นได้ และระยะเริ่มต้นนี้ อยากจะเห็นความราบรื่น รื่นรมเย็นและประทับใจมากกว่า อยากจะเห็นนักศึกษาเชียงใหม่ทุกคนมีประเพณ­ีที่ไม่เหมือนใคร แต่เป็นประเพณีที่ประทับใจและจดจำไว้ด้วยค­วามภูมิใจ"

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2558 โดยใช้ชื่องานว่า "พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๊งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"

ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นประเพณีที่นักศึ­กษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบสานขึ้นเพื่อให­้นักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปไปนมัสการพระบรมธา­ตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเ­ชียงใหม่ และเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา โดยใช้เส้นทางที่ถากถางด้วยพลังศรัทธาของป­วงชน โดยครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีเมตตาริเริ่มตั้­งปณิธาณอันดี นั้น  
ดังนั้นประเพณีรับน้องขึ้นดอยจึงกลายเป็นป­ระเพณีการรับน้องที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด­่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จวบจนปัจจุบัน ซึ่งมิได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อขึ้นไปสัก­การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งและที่­ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังนักศึกษาที่พร้อมจะก้­าวเดินไปข้างหน้า เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้สมกับที่ปวงชนได้อุทิศตนเพื่อเรียกร้อง­ให้เกิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้­นเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประ­เทศ ถือได้ว่าเป็นการก้าวเดินตามรอยทางของครูบ­าเจ้าศรีวิชัย ที่ได้ถากถางสร้างไว้ด้วยจิตสำนึกและปณิธา­นอันดีเพื่อปวงชน

"พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"

========================================­=

ภาพยนตร์โดย SMO CMU 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ TY Cinestyle

 Itsc
View : 1096   
CMU Channel 04:43
CMU Freshy Cheer Show Night 2015 [Official]

CMU Freshy Cheer Show Night 2015
The Best Night
#notalone
8 August 2015
At Main Stadium Chiangmai University
By SMOCMU2015

 Itsc
View : 1494   
CMU Channel 21:53
ภาพยนตร์สั้น หอ มช. 100

ภาพยนตร์สั้น กระบวนวิชาหอ มช.100
กระบวนวิชาพื้นฐานว่าด้วยการอยู่ร่วมกันสำ­หรับน้องใหม่ภายในหอพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://www.youtube.com/watch?v=F1RdGXpwPCY

 Itsc
View : 1283   
CMU Channel 20:27
หนังสั้น ค่านิยม มช.

Short Film: e-CMU 
หนังสั้น "อี ซี เอ็ม ยู 2015"

Ep.1: Excellent - มุ่งมันสู่ความเป็นเลิศ
ตอน คิด (เป็น) เก่ง (ได้)

Ep.2: Community - เชิดชูรับใช้สังคม
ตอน คน (ทุกคน คือ เพื่อน)

Ep.3: Morality - นิยมในหลักธรรม
ตอน กรรม (ดี) มี (ยิ้ม)

Ep.4: Unity - รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
ตอน กลม (เกลียว) มช. (เดียวกัน)

โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ Livebox Film

 Itsc
View : 1214   
CMU Channel 12:10
หนังสั้นเรื่อง Life s Barista หนังสั้น มช. Acc-Ba

หนังสั้นที่จาก มหกรรมหนังสั้น AccBa มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 Itsc
View : 1332   
CMU Channel 00:00
FlashBack หนังสั้น มช. Acc-Ba cmu 2013

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
เรื่อง FlashBack ภายใต้หัวข้อ "การแต่งกายให้ถูกระเบียบของนักศึกษา­"
Acc-Ba Short film CMU 2013 title FlashBack
by ARAMBOY STUDIO & PRODUCTION Chiangmai, Thailand.

แสดงนำ
ขวัญ ระพีพรรณ นานากุล
นัท อุกฤษฎ์ เอื้อประเสริฐ

เพลงประกอบ
Laid - Matt Nathanson
ดาวเคราะห์ - อ๊อฟ นักแต่งเพลงอิสระ feat.เอื้อ the star 3 Demo version

ผลิตโดย ARAMBOYSTUDIO
[F] / www.facebook.com/aramboystudio

กำกับโดย GolfOpen FotoStyle
[F] / www.facebook.com/golfopen
[E] / golfopenz@gmail.com

 Itsc
View : 1289   
CMU Channel 06:17
CAMT Light of the Nextgen 2015

The Animation for University Advertising, Chiang Mai University Thailand. This Animation was produced by CAMT Visualize Studio(CVS). College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University. Thailand

 Itsc
View : 1119