Around CMU

CMU Channel   24:51:00

พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

<p><span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 50px;">มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ซึ่งมีแนวการจัดสร้างพระพุทธรูปให้มีพระพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านนา (เชียงใหม่-ลำพูน) แบบเชียงแสน (สิงห์ 1) ปางมารวิชัย มีขนาด หน้าตักกว้าง 1.26 ม. สูงจากฐานที่นั่ง 1.68 ม. มีฐานรองรับติดกับองค์พระสูงประมาณ 0.50 ม. หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ปิดทองทั้งองค์ ทั้งนี้จะนำไปประดิษฐานยังอาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสด็จเป็นองค์ประธานนั่งปรกแผ่เมตตาจิตในพิธีฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 </span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 50px;" />  </p>

View : 32     0
CMU Channel   03:09:00

ให้การต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ

<p>ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการ ในโอกาสที่มาสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560</p>

View : 28     0
CMU Channel   04:53:00

พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

<p>ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมกิจการในพระพุทธศาสนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p>

View : 122     0
CMU Channel   05:01:00

พิธีให้โอวาทคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน สุรนารีเกมส์

<p>รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 "สุรนารีเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 115     0
CMU Channel   28:31:00

มช. น้อมรำลึก สำนึกองค์ภูมิพล

<p>สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มช. น้อมรำลึก สำนึกองค์ภูมิพล” เพื่อร่วมแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 115     0
CMU Channel   01:10:00

ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560</p>

View : 82     0
CMU Channel   07:36:00

มช. ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"   ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559</p>

View : 80     0
CMU Channel   11:50:00

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ กิจกรรม open house เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงกิจกรรมบนเวที การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันต่างๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระบบใหม่และแนวทางก้าวสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางการศึกษา จัดขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 20     0
CMU Channel   16:12:00

“วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม” และมีพิธีการผลประกาศรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมและรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 15     0
CMU Channel   12:28:00

พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหินร่วมในพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p>

View : 17     0
CMU Channel   08:00:00

พิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) และคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนในการบริหารเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมกิจการ เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 18     0
CMU Channel   11:23:00

พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

View : 741     0
CMU Channel   00:38:00

แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 วินาที

View : 609     1
CMU Channel   02:44:00

CMU Life The Series ตอน Trafic

View : 516     0
CMU Channel   00:00:00

CMU Life The Series ตอน Life Short ver

View : 480     1
CMU Channel   02:14:00

CMU Life The Series ตอน Social Gaming

View : 438     0
CMU Channel   01:40:00

CMU Life The Series ตอน Sex

View : 194     0
CMU Channel   02:25:00

CMU Life The Series ตอน Food

View : 105     0
CMU Channel   02:02:00

CMU Life The Series ตอน Junk

View : 75     0
CMU Channel   01:57:00

CMU Life The Series ตอน Excercise

View : 77     0

รายการตั้งแต่  1 - 20  รายการ

จำนวนทั้งหมด  142  รายการ

1 2 3 4 5 6 7 8 Next