Around CMU

CMU Channel   04:53:00

พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

<p>ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมกิจการในพระพุทธศาสนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p>

View : 33     0
CMU Channel   05:01:00

พิธีให้โอวาทคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน สุรนารีเกมส์

<p>รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 "สุรนารีเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 30     0
CMU Channel   28:31:00

มช. น้อมรำลึก สำนึกองค์ภูมิพล

<p>สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มช. น้อมรำลึก สำนึกองค์ภูมิพล” เพื่อร่วมแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 34     0
CMU Channel   01:10:00

ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560</p>

View : 27     0
CMU Channel   07:36:00

มช. ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"   ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559</p>

View : 31     0
CMU Channel   11:50:00

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ กิจกรรม open house เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงกิจกรรมบนเวที การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันต่างๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระบบใหม่และแนวทางก้าวสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางการศึกษา จัดขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 5     0
CMU Channel   16:12:00

“วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม” และมีพิธีการผลประกาศรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมและรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 4     0
CMU Channel   12:28:00

พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหินร่วมในพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p>

View : 5     0
CMU Channel   08:00:00

พิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) และคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนในการบริหารเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมกิจการ เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 5     0
CMU Channel   11:23:00

พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

View : 728     0
CMU Channel   00:38:00

แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 วินาที

View : 594     1
CMU Channel   02:44:00

CMU Life The Series ตอน Trafic

View : 502     0
CMU Channel   00:00:00

CMU Life The Series ตอน Life Short ver

View : 466     1
CMU Channel   02:14:00

CMU Life The Series ตอน Social Gaming

View : 424     0
CMU Channel   01:40:00

CMU Life The Series ตอน Sex

View : 183     0
CMU Channel   02:25:00

CMU Life The Series ตอน Food

View : 96     0
CMU Channel   02:02:00

CMU Life The Series ตอน Junk

View : 62     0
CMU Channel   01:57:00

CMU Life The Series ตอน Excercise

View : 64     0
CMU Channel   01:47:00

ความปลอดภัย... เป็นเพื่อนที่ดีของคุณเสมอ ขอเชิญชมหนังสั้นรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เรื่องที่ 8 ตอนของขวัญที่มีค่า

View : 61     0
CMU Channel   00:54:00

ความปลอดภัย... เป็นเพื่อนที่ดีของคุณเสมอ ขอเชิญชมหนังสั้นรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เรื่องที่ 7 ตอนดูดีเมื่อมีหมวก

View : 63     0

รายการตั้งแต่  1 - 20  รายการ

จำนวนทั้งหมด  140  รายการ