เพลงรักเก่า Old Love Song - Friday (ผลงาน น.ศ.)

เพลง เพลงรักเก่า
ศิลปิน Friday

ผู้จัดทำ MV
นาย ณัฐพล สิงห์สี 532110149
นางสาว พริม จินดางาม 532110193
นางสาว มณฑิชา ทรงศุภชัยกุล 532110205
นางสาว ภูริชญา แก้วเมือง 532110202
นางสาว วริศรา ไชยกาญจน์ 532110215

 1782    2
CMU Channel 44:40
 ITSC
1382    44:40   
CMU Channel 28:05
 ITSC
1163    28:05