การจัดการอารมณ์

 434    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
406    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
583    05:12