การจัดการอารมณ์

 252    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
218    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
397    05:12