การจัดการอารมณ์

 838    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
793    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
966    05:12