การจัดการอารมณ์

 554    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
522    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
691    05:12