การจัดการอารมณ์

 1048    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
998    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
1162    05:12