การจัดการอารมณ์

 1422    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
1409    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
1542    05:12