การจัดการอารมณ์

 323    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
285    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
470    05:12