การจัดการอารมณ์

 1320    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
1285    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
1442    05:12