การจัดการอารมณ์

 1237    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
1196    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
1376    05:12