การจัดการอารมณ์

 664    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
629    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
793    05:12