แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพลง มช.รำลึก

 64    0
CMU Channel 09:19
 ITSC
59    09:19   
CMU Channel 03:00
 ITSC
234    03:00