แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพลง มช.รำลึก

 1341    2
CMU Channel 04:18
 ITSC
315    04:18   
CMU Channel 08:58
 ITSC
764    08:58