แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพลง มช.รำลึก

 730    1
CMU Channel 08:58
 ITSC
283    08:58   
CMU Channel 09:30
 ITSC
154    09:30