แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพลง มช.รำลึก

 407    1
CMU Channel 09:19
 ITSC
305    09:19   
CMU Channel 03:00
 ITSC
505    03:00