แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพลง มช.รำลึก

 275    1
CMU Channel 09:19
 ITSC
201    09:19   
CMU Channel 03:00
 ITSC
384    03:00