CMU Course

CMU Channel   09:35:00

Kitchen SALAD

View : 2564     2
CMU Channel   07:39:00

การจัดการอารมณ์

View : 2313     1
CMU Channel   05:12:00

Inflammation-adapted Lifestyle of Salmonella

Inflammation-adapted Lifestyle of Salmonella

View : 2305     13
CMU Channel   18:15:00

Dental Caries - มารู้จักโรคฟันผุกันเถอะ

ปัญหาฟันผุอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บปวด หรือที่เราเรียกกันว่า อาการปวดฟัน อีกทั้งยังสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่ำน้ำหนัก การเจริญเติบโต และบุคลิกภาพได้นะครับ หรืออาจส่งผลในระยะยาวที่เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันทั้งปากในอนาคตอีกด้วย วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า โรคฟันผุเกิดจากอะไร โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์พิริยะ  เชิดสถิรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

View : 9592     2
CMU Channel   18:03:00

Plearn English ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน รู้จัก มช.

ทุกวันนี้ความภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมทุกที่  อันเนื่องมาจากที่ประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมอยู่ในสังคม AEC ในเร็ววันนี้ ดังนั้น การจะติดต่อสื่อสารกับผู้คน ต่างบ้านต่างเมือง ต่างภาษาแล้ว ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่คอยแนะนำสถานที่่ต่างๆ ให้นักศึกษาต่างชาติ ได้รู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดียิ่งขึ้น ดำเนินรายการโดย อ.จ๊ะจ๋า  พัชรากราณต์ อินทะนาค และ อ.โอ๋ อ.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว

View : 2709     4
CMU Channel   05:50:00

English Clinic - มาเรียนรู้เรื่อง How is it? และ Delicious

มาเรียนรู้คำและประโยค  How is it? และ Delicious ที่นักศึกษาไทยชอบใช้ผิด  โดยมีการจำลองสถานการณ์การใช้ประโยค รวมถึงตัวอย่างประโยค และความหมายและการใช้งานที่ถูกต้อง  โดยมี อ.นาธาน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

View : 2192     11
CMU Channel   21:40:00

ฺBusiness Card and business Exchange

นามบัตรเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจที่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการ นักบริหาร
หรือแม้แต่กระทั่งพนักงานทุกคนที่ถือเป็นหน่วยปฏิบัติที่เล็กที่สุดของบริษัทจำเป็นต้องมีพกติดตัวเอาไว้
เพราะนามเป็นการแนะนำตัวตนของผู้ประกอบการ บริษัท หรือพนักงานผู้ถือบัตรให้บุคคลอื่น
ได้รู้จักเปรียบเสมือนเป็นบัตรประชาชนทางธุรกิจเลยก็เทียบได้ วันนี้เราจะมาทราบถึง องค์ประกอบของนามบัตรที่และ และวิธีการมอบนามบัตร
โดย อาจารย์พิชญลักษณ์  พิชญกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 2242     1
CMU Channel   18:05:00

Blood Bank - ธนาคารเลือด

ทุกชีวิตเกิดมาด้วยโลหิต มีชีวิตอยู่ได้ด้วยโลหิต ทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดสามารถคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใดมาใช้แทนโลหิตได้อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องให้มีการบริจาคโหต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพียงอย่างเดียว เชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้คงไม่มีผู้ใดปรารถนาที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักในเวลาที่ยังไม่สมควร
ดังนั้น งานธนาคารเลือดมีหน้าที่จัดหาและให้บริการเลือดที่มีคุณภาพจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างพอเพียง โดยเทคนิคตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยความรวดเร็ว ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ จากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี
ให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ  วงศ์จันทร์

View : 889     0
CMU Channel   19:19:00

มารยาทบนโต๊ะอาหาร (Dinig Etiguette)

มารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการไปทานนอกบ้านและไปกับผู้อื่น  ที่สำคัญถ้าเราไปทานอาหารพร้อมกับการเจรจาทางธุรกิจ มารยาทบนโต๊ะยิ่งเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มมากขึ้น การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่การทานอาหารกับเพื่อนฝูง เพราะฉะนั้นเราควรเรียนรู้เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร เพื่อนำไปใช้ได้ในยามจำเป็น โดยวิทยากร ที่ให้ความรู้คือ อาจารย์พิชญลักษณ์  พิชญกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 912     0

รายการตั้งแต่  1 - 9  รายการ

จำนวนทั้งหมด  9  รายการ