Dek Mor

CMU Channel   44:40:00

Its มช. 2016 | EP.03 : รับน้องรถไฟ | แขกรับเชิญ ฟลุ๊ค ดาวมช.58

รายการ It's มช. 2016
EP.03 : รับน้องรถไฟ
แขกรับเชิญ 'ฟลุ๊ค คณะเทคนิคการแพทย์'

View : 2697     0
CMU Channel   28:05:00

Its มช. 2016 | EP.02 : ปิดเทอมใหญ่ ไปขอนแก่น | แขกรับเชิญ หมอโบ๊ต หมอเคน

รายการ It's มช. 2016
EP.02 : ปิดเทอมใหญ่ ไปขอนแก่น
แขกรับเชิญ : โบ๊ต&เคน คณะแพทยศาสตร์

Official Thanks :
Airasia
D-CUP Ice cream
Mathman
Cheevit Cheeva
Ice Creamery
Nimmanian
North Wave 104.75

ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ :
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ศาลหลักเมืองขอนแก่น
วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ร้านแล้วแต่กะเพราแท้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บึงแก่นนคร
สวนสัตว์ขอนแก่น
ร้านวนิดารสวิเศษ
ไดโนวอเตอร์พาร์ค
ตลาดต้นตาล

View : 2275     0
CMU Channel   31:37:00

Its มช. 2016 | EP.01 : แรกพบ ADMISSION 59 | แขกรับเชิญ มะลิ สถาปัตย์

รายการ It's มช. 2016
EP.01 : แรกพบ ADMISSION 59
แขกรับเชิญ : มะลิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

View : 2727     0
CMU Channel   03:25:00

CMU FRESHMEN CHEER SHOW NIGHT 2016[Fullversion]

วีดีโอประมวลภาพกิจกรรม CMU FRESHMEN CHEER SHOW NIGHT 2016
จัดทำโดย 
ทีมงาน 
LOG.FILM Production

View : 2330     0
CMU Channel   08:05:00

[Official] รับน้องขึ้นดอย 2559 CMU DoiSuthep Trekking 2016

"เมื่อผู้นำนักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพูดถึงประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2559"
ประมวลภาพกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปีการศึกษา 2559
จัดทำโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 2425     0
CMU Channel   04:40:00

รับน้องขึ้นดอย 58

"เมื่อปี 2507 ปีแรกของการเปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียง­ใหม่ ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีแล­ะมอบหมายให้ดูแลนักศึกษา ผมมาคิดเรื่องการต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีต่างๆ กันในแต่ละมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องของนักศึกษา หากจะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาอาจจะสวนความรู้สึก­ขึ้นได้ และระยะเริ่มต้นนี้ อยากจะเห็นความราบรื่น รื่นรมเย็นและประทับใจมากกว่า อยากจะเห็นนักศึกษาเชียงใหม่ทุกคนมีประเพณ­ีที่ไม่เหมือนใคร แต่เป็นประเพณีที่ประทับใจและจดจำไว้ด้วยค­วามภูมิใจ"

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2558 โดยใช้ชื่องานว่า "พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๊งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"

ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นประเพณีที่นักศึ­กษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบสานขึ้นเพื่อให­้นักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปไปนมัสการพระบรมธา­ตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเ­ชียงใหม่ และเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา โดยใช้เส้นทางที่ถากถางด้วยพลังศรัทธาของป­วงชน โดยครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีเมตตาริเริ่มตั้­งปณิธาณอันดี นั้น  
ดังนั้นประเพณีรับน้องขึ้นดอยจึงกลายเป็นป­ระเพณีการรับน้องที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด­่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จวบจนปัจจุบัน ซึ่งมิได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อขึ้นไปสัก­การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งและที่­ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังนักศึกษาที่พร้อมจะก้­าวเดินไปข้างหน้า เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้สมกับที่ปวงชนได้อุทิศตนเพื่อเรียกร้อง­ให้เกิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้­นเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประ­เทศ ถือได้ว่าเป็นการก้าวเดินตามรอยทางของครูบ­าเจ้าศรีวิชัย ที่ได้ถากถางสร้างไว้ด้วยจิตสำนึกและปณิธา­นอันดีเพื่อปวงชน

"พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"

========================================­=

ภาพยนตร์โดย SMO CMU 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ TY Cinestyle

View : 4333     4
CMU Channel   04:43:00

CMU Freshy Cheer Show Night 2015 [Official]

CMU Freshy Cheer Show Night 2015
The Best Night
#notalone
8 August 2015
At Main Stadium Chiangmai University
By SMOCMU2015

View : 3656     9
CMU Channel   21:53:00

ภาพยนตร์สั้น หอ มช. 100

ภาพยนตร์สั้น กระบวนวิชาหอ มช.100
กระบวนวิชาพื้นฐานว่าด้วยการอยู่ร่วมกันสำ­หรับน้องใหม่ภายในหอพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://www.youtube.com/watch?v=F1RdGXpwPCY

View : 3350     1
CMU Channel   20:27:00

หนังสั้น ค่านิยม มช.

Short Film: e-CMU 
หนังสั้น "อี ซี เอ็ม ยู 2015"

Ep.1: Excellent - มุ่งมันสู่ความเป็นเลิศ
ตอน คิด (เป็น) เก่ง (ได้)

Ep.2: Community - เชิดชูรับใช้สังคม
ตอน คน (ทุกคน คือ เพื่อน)

Ep.3: Morality - นิยมในหลักธรรม
ตอน กรรม (ดี) มี (ยิ้ม)

Ep.4: Unity - รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
ตอน กลม (เกลียว) มช. (เดียวกัน)

โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ Livebox Film

View : 1840     2
CMU Channel   12:10:00

หนังสั้นเรื่อง Life s Barista หนังสั้น มช. Acc-Ba

หนังสั้นที่จาก มหกรรมหนังสั้น AccBa มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 1950     3
CMU Channel   00:00:00

FlashBack หนังสั้น มช. Acc-Ba cmu 2013

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
เรื่อง FlashBack ภายใต้หัวข้อ "การแต่งกายให้ถูกระเบียบของนักศึกษา­"
Acc-Ba Short film CMU 2013 title FlashBack
by ARAMBOY STUDIO & PRODUCTION Chiangmai, Thailand.

แสดงนำ
ขวัญ ระพีพรรณ นานากุล
นัท อุกฤษฎ์ เอื้อประเสริฐ

เพลงประกอบ
Laid - Matt Nathanson
ดาวเคราะห์ - อ๊อฟ นักแต่งเพลงอิสระ feat.เอื้อ the star 3 Demo version

ผลิตโดย ARAMBOYSTUDIO
[F] / www.facebook.com/aramboystudio

กำกับโดย GolfOpen FotoStyle
[F] / www.facebook.com/golfopen
[E] / golfopenz@gmail.com

View : 2109     6
CMU Channel   06:17:00

CAMT Light of the Nextgen 2015

The Animation for University Advertising, Chiang Mai University Thailand. This Animation was produced by CAMT Visualize Studio(CVS). College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University. Thailand

View : 1742     1
CMU Channel   04:41:00

เพลงรักเก่า Old Love Song - Friday (ผลงาน น.ศ.)

เพลง เพลงรักเก่า
ศิลปิน Friday

ผู้จัดทำ MV
นาย ณัฐพล สิงห์สี 532110149
นางสาว พริม จินดางาม 532110193
นางสาว มณฑิชา ทรงศุภชัยกุล 532110205
นางสาว ภูริชญา แก้วเมือง 532110202
นางสาว วริศรา ไชยกาญจน์ 532110215

View : 2639     4
CMU Channel   05:51:00

MV โปรดเถิดรัก Cocktail (ผลงาน น.ศ.)

View : 1382     0
CMU Channel   03:52:00

MV ของที่เธอไม่รัก (ผลงาน น.ศ.)

View : 1289     0
CMU Channel   05:32:00

Friday - มีคนอกหัก (ผลงาน น.ศ.)

เครดิต เพลง :มีคนอกหัก
ศิลปิน : Friday
อัลบั้ม : Lavender

ปัญญาโรจน์ วิภาวีราษฎร์ 522110176 :: ถ่ายทำและตัดต่อ
อัครวัฒน์ ทัศนศรีวรการ 522110228 :: ผู้ช่วยถ่ายทำ
อัศม์เดช คำเกิด 522110231 :: จัดอุปกรณ์ และสถานที่
อนันตชัย พูลสวัสดิ์ 522110273 :: นักแสดงนำชาย

MV นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรีย­นวิชา Multimedia Programming 954443

View : 1296     0
CMU Channel   03:25:00

25 hours - คิดเหมือนกันหรือเปล่า? (ผลงาน น.ศ.)

เครดิต เพลง : คิดเหมือนกันหรือเปล่า? (Doubt)
ศิลปิน : 25 Hours
อัลบั้ม : Color in White

[MV] by Golden Beige

Director : Porntape Rattanawimol 522110178
Assistant Director : Prapanpong Chimdee 522110172
Editor//Composite//Motion Graphic : Kittichai Kuntabut 522110127
Prop Master//Gaffer : Chanwit Tangkittikul 522110142
Lighting//Welfare//Manager : Suttipoom Sutham 522110221
Main Actor : Watcharapong Kantawong 522110209

MV นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรีย

­นวิชา Multimedia Programming 954443

View : 1332     0
CMU Channel   05:11:00

รอรัก - Sqweez Animal (ผลงาน น.ศ.)

Song : รอรัก
Artist : Sqweez Animal

View : 1296     0
CMU Channel   07:15:00

MV คนสุดท้าย Jetset er feat. หนูนา (ผลงาน น.ศ.)

Clip Video นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Multimedia Programming 954443
จัดทำโดย
นางสาวกชกร อย่างวิศิษฎ์ 522110117
นางสาวขนิษฐา ธรรมตรง 522110131
นางสาวจุฑาทิพย์ มหานันท์ 522110136
นางสาวณัฐธิดา สุปรีตระกูล 522110147
นางสาวปาริกา พยัคฆันตร์ 522110261
นางสาวราณี สมันตรัฐ 522110275
Section 004

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 1368     1
CMU Channel   04:25:00

ใจอยากบอกรัก - Lipta (ผลงาน น.ศ.)

มิวสิควีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา 954443 สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อกลุ่ม
น.ส.ปิลันธน์ธร ตัณฑ์สุทธิวงศ์ 522112025
น.ส.สาวิตรี ศิริคงคา 522112040
น.ส.พิมพกานต์ สุคนธปฎิภาค 522110265
น.ส.วรัญญา หน่อเจริญ 522110269
น.ส.กนกพร บุญยินดี 532110110
น.ส.นันท์นภัส เจริญจิตติชัย 532110176

View : 1368     0

รายการตั้งแต่  1 - 20  รายการ

จำนวนทั้งหมด  33  รายการ