สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 0-5394-3811 แฟกซ์ 0-5321-6747,0-5394-3818

e-mail : itsc@chiangmai.ac.th