คุณอติรุทธ The Star 8 มาถ่ายทำจิงเกิ้ลนำเข้ารายการ CMU Cute Ajarn
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก คุณอติรุทธ............. The Star 8 มาถ่ายทำจิงเกิ้ลนำเข้ารายการ CMU Cute Ajarn นับว่าเป็นนักแสดงที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน และเป็นต้นแบบดาราที่เป็นศิษย์เก่าจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้อนรับ อ.ดร.แป้ง มาถ่ายทำรายการ มารยาททางธุรกิจ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ให้การต้อนรับ อ.ดร.แป้ง ในโอกาสให้เกียรติกับ ITSC New media Studio มาถ่ายทำรายการ มารยาททางธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในครั้งนี้ได้ อ.แป้งได้ให้ความรู้ในหลากหลายเรื่องอาทิ การจับมือ, การแจกนามบัตร, มารยาทบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น
ถ่ายทำรายการ Plearn English โดยอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ 2 ท่านคือ อ.จ๊ะจ๋า และอ. จ๊ะโอ๋ มาให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ได้มีการถ่ายทำรายการ Plearn English โดยอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ 2 ท่านคือ อ.จ๊ะจ๋า และอ. จ๊ะโอ๋ มาให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ น.ศ.ใหม่จำเป็นต้องรู้ เช่น คณะต่างๆ อาคารสถานที่สำคัญใน มช. อีกทั้งยังเป็นการต้อนกับการเข้าสู่ AEC ที่ชาวต่างชาติจะได้ประโยชน์กับการเรียนในครั้งนี้
การใช้งาน Jumbo Plus ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และเป็นการให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร
วันที่ 8 เมษายน 2557 ITSC New media Studio ได้ถ่ายทำรายการ Technology update by ITSC ในหัวข้อ การใช้งาน Jumbo Plus ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และเป็นการให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร ในการเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเชียง ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ Smart Devices ต่างๆ
ต้อนรับ อ.นาธาน จากสถาบันภาษาให้ความรู้แก่นักศึกษาในการใช้งานคำและประโยค How is it? และ Delicious
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ITSC New media Studio ได้ให้การต้อนรับ อ.นาธาน จากสถาบันภาษา ที่ได้มาใช้บริการให้ความรู้แก่นักศึกษา ในเรื่องของการใช้งานคำและประโยค How is it? และ Delicious ที่นักศึกษาไทยชอบใช้ผิด โดยมีการจำลองสถานการณ์การใช้ประโยค รวมถึงตัวอย่างประโยค และความหมายและการใช้งานที่ถูกต้อง
รศ.ปรียานารถให้ได้เกียรติ มาถ่ายทำรายการ Cute Ajarn ในเรื่องธนาคารเลือกแก่ นศ. บุคลากร และบุคคลทั่วไป
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 รศ.ปรียานารถ ให้ได้เกียรติมาถ่ายทำรายการ Cute Ajarn ในเรื่องธนาคารเลือก เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ นศ. บุคลากร และบุคคลทั่วไป เนื่องจากทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดสามารถคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใดมาใช้แทนโลหิตได้อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพียงอย่างเดียว เชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้คงไม่มีผู้ใดปรารถนาที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักในเวลาที่ยังไม่สมควร
อ.ทพ.พิริยะเชิดสถิรกุล ในการถ่ายทำรายการ CMU Cute Ajarn เรื่อง โรคฟันผุ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ITSC New media Studio ได้ให้การต้อนรับ อ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล ในการถ่ายทำรายการ CMU Cute Ajarn เรื่อง โรคฟันผุ ซึ่งปัญหาฟันผุอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บปวด หรือที่เราเรียกกันว่า อาการปวดฟัน อีกทั้งยังสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่ำน้ำหนัก การเจริญเติบโต และบุคลิกภาพได้ หรืออาจส่งผลในระยะยาวที่เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันทั้งปากในอนาคตอีกด้วย วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า โรคฟันผุเกิดจากอะไร
อ.จ๊ะจ๋า ได้มาถ่ายทำวีดีโอเรื่อง คำที่นักศึกษามักใช้ผิดและสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ น.ศ. มักใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 15 กันยายน 2557 ITSC New media Studio ได้ให้การต้อนรับ อ.จ๊ะจ๋า ซึ่งมาถ่ายทำวีดีโอเรื่อง คำที่นักศึกษามักใช้ผิด โดยในครั้งนี้ อ.ได้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ น.ศ. มักใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ว่าไม่ใช้กันในภาษาอังกฤษ คราวนี้ น.ศ.จะได้ใช้กันให้ถูกต้องกันแล้วนะครับ
อ.นาธาน.มาถ่ายทำรายการเพิ่มเติม ในเรื่องของการใช้สำนวน และคำสุภาษิต ในภาษาอังกฤษว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
วันที่ 18 กันยายน 2557 อ.นาธาน..จากสถาบันภาษา ได้ให้เกียรติมาถ่ายทำรายการเพิ่มเติม ในเรื่องของการใช้สำนวน และคำสุภาษิต ในภาษาอังกฤษว่ามีคำว่าอะไรบ้าง และยังเปรียบเทียบ กับคำที่ใช้ในภาษาไทยอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อ.ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล ได้นำทีมงาน ไปถ่ายทำงานและเก็บภาพบรรยากาศ ในการศึกษาดูงานของนักศึกษา
วันที่ 24 กันยายน 2557 อ.ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล ได้นำทีมงาน ไปถ่ายทำงานและเก็บภาพบรรยากาศ ในการศึกษาดูงานของนักศึกษา ในกระบวนวิชา การเยี่ยมชมธุรกิจ (BUSINESS SITE VISIT) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็น โอกาสอันดีที่จะให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการผลิตจริง ที่จะทำให้เกิดความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจในอนาคต
ITSC New media Studio ได้จัดทำวีดีโอในเรื่อง CMU Calendar และ CMU Mail
วันที่ 25 กันยายน 2557 ITSC New media Studio ได้จัดทำวีดีโอให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในเรื่อง CMU Calendar และ CMU Mail โดยบุคลากรของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้
ITSC New media Studio จัดทำเป็นรายการ Around CMU เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 กันยายน 2557 ITSC New media Studio ได้รับมอบไฟล์บันทึกเสียงรายการเล่าสู่กันฟังโดยอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายการ Around CMU เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่