การจัดการอารมณ์

 1601    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
1533    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
1689    05:12