การจัดการอารมณ์

 1988    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
1913    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
2084    05:12