การจัดการอารมณ์

 2042    0
CMU Channel 09:35
 ITSC
2392    09:35   
CMU Channel 05:12
 ITSC
2133    05:12